Amid Cyber Attacks, Philippines Aims to Become a Regional Digital Hub
|

Amid Cyber Attacks, Philippines Aims to Become a Regional Digital Hub

The Department of Information and Communications Technology (DICT) in the Philippines, in collaboration with Digital Pilipinas (DP), has embarked on an ambitious mission to transform the country into a leading cybersecurity hub in the region. This strategic move is in response to the Philippines ranking as the second most targeted nation for cyberattacks worldwide, with…

Central Bank of the Philippines to Introduce Incentives for Green Financing
|

Central Bank of the Philippines to Introduce Incentives for Green Financing

The Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), the central bank of the Philippines, is set to introduce a series of new incentives aimed at promoting sustainable and green project financing within the country. This initiative forms part of the BSP’s 11-point Sustainable Central Banking (SCB) strategy, which seeks to integrate sustainability principles into its core operations….

Avoiding the Pitfalls: A Start-up Founder’s Guide to Entrepreneurship
|

Avoiding the Pitfalls: A Start-up Founder’s Guide to Entrepreneurship

In the world of entrepreneurship, the journey is often a wild ride filled with ups, downs, and valuable lessons. Today, we explore the experiences of Ann Andrada, the founder of Purplestone PH. Ann’s journey as an entrepreneur is a testament to the importance of trusting your instincts and never stopping your quest for knowledge. Read…

Mga Napapanahong Isyu sa Pilipinas 2023
|

Mga Napapanahong Isyu sa Pilipinas 2023

Sa bawat yugto ng kasaysayan, may mga isyu at suliraning kinakaharap ang bawat bansa. Sa Pilipinas, hindi rin nagkakaroon ng kakulangan pagdating sa mga napapanahong isyu. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang labinglimang mga napapanahong isyu sa Pilipinas, kasama ang kanilang mga epekto at implikasyon sa lipunan. Mga Napapanahong Isyu sa Pilipinas: Ano ang mga…

Magandang Negosyo: Paano Mag-Simula ng Business sa Halagang 5k?
| |

Magandang Negosyo: Paano Mag-Simula ng Business sa Halagang 5k?

Ang pagtuklas kung ano ang magandang negosyo upang masimulan ay isa sa mga unang hakbang para sa mga nagnanais magkaroon ng sariling kita. Sa halagang 5k, marami nang potensyal na negosyo ang maaaring pasukin. Dito, ating tatalakayin ang ilan sa mga magandang negosyo na maaaring simulan sa mababang halaga. Magandang Negosyo sa Halagang 5k 1….

Magandang Kaugaliang Pilipino: Salamin ng Pambansang Pagkakakilanlan
|

Magandang Kaugaliang Pilipino: Salamin ng Pambansang Pagkakakilanlan

Ang kultura ng Pilipinas ay ilang panahon na rin isinasabuhay bilang isang masilakbong yaman, isang kayamanan na ipinapaabot sa buong bansa sa pamamagitan ng mga magagandang kaugaliang Pilipino. Ang mga ito ay mga tradisyon, pamumuhay, at paniniwala na isinasalin mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Bagamat ang bawat rehiyon sa Pilipinas ay may…